اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیرعمومی اسناد
عنوان وظیفه : مدیرعمومی اسناد وزارت /اداره : وزارت امور سرحدات وقبائیل موقعیت : کابل بخش : ریاست دفتر بست : 4 گزارش به : آمر اسناد وارتباط گزارش از : مدیر اسناد عادی ومدیراسناد محرم کود :...
وزارت امور سرحدات و قبایل Aug 27, 2014 Sep 15, 2014
محقق امور ساحات قبایلی
عنوان وظیفه : محقق امور ساحات قبایلی وزارت و یا اداره: وزارت امور سرحدات وقبائیل موقعت : کابل بخش : آمریت بورد محققین / ریاست تحقیق و مطالعات اعلان مجدد بست : ( 4 ) ...
وزارت امور سرحدات و قبایل Aug 27, 2014 Sep 15, 2014
مديراجرائيه
عنوان وظیفه : مديراجرائيه وزارت و یا اداره: وزارت امور سرحدات وقبائیل موقعت : کابل بخش : ریاست مالی و حسابی بست : ...
وزارت امور سرحدات و قبایل Aug 27, 2014 Sep 15, 2014
Head of M&E Unit
‏ VA Number: CARD-F/AFG/KBL/23/14 Position: Head of M&E Unit Organization: CARD- F Duty Station: ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Aug 25, 2014 Sep 20, 2014
Knowledge Management and Policy Specialist
TOR Knowledge Management & Policy Specialist Job Categories: General Minimum Education Level: Bachelor Vacancy No: 0064/MAIL/CLAP Position: Knowledge Management and Policy Specialist Organization: Ministry of...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Aug 25, 2014 Sep 05, 2014
on Farm Water Management Officer
Vacancy Announcement Vacancy Number: 040/NVDA/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/NVDA Job title: on Farm Water Management Officer Location: Kabul...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Aug 23, 2014 Sep 03, 2014
Regional Finance & Accounting Officer-
Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00171 Post Title: Regional Finance & Accounting...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Aug 18, 2014 Aug 31, 2014
Senior Admin Logistics officer (Re announced)-
Vacancy Announcement Vacancy Number: 044/AAIP/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/AAIP Job title: Senior Admin Logistics officer (Re...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Aug 18, 2014 Sep 01, 2014
بست متخصص تامینات اجتماعی با یونیسف / وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین (MOLSAMD)
دسته بندی شغل: فنی شماره بست خالی: 010 محل وظیفه : کابل - وزارت کار ،امور احتماعی، شهدا و معلولین شهر: کابل با امکان سفر به ولایات مدت زمان: شش ماه با امکان تمدید جنسیت: مرد / زن محدوده حقوق و معاش: نظر به مقیاس...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین Aug 16, 2014 Aug 31, 2014
بست متخصص حقوقی با یونیسف / وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین (MOLSAMD)
دسته بندی شغل: فنی شماره بست خالی: 011 محل وظیفه : کابل - وزارت کار ،امور احتماعی، شهدا و معلولین شهر: کابل با امکان سفر به ولایات مدت زمان: شش ماه با امکان تمدید جنسیت: مرد / زن محدوده حقوق و معاش: نظر به مقیاس...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین Aug 16, 2014 Aug 31, 2014
صفحه 7 از 162