اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
انجنیر ساختمان
قابل توجه! برای ارسال درخواستی های خویش برای این پست لطفا صرف اسم پست و یا کود آنرا در قسمت بالا (سبجکت لاین) ایمل خود نوشته و ارسال بدارید در غیر آن درخواستی شما بشکل اتومات رد میگردد. لایحه وظایف عنوان بست: انجنیر...
وزارت امور شهرسازی Jun 23, 2015 Jul 07, 2015
Consultant: Climate Change & Livelihoods Specialist
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock (MAIL) Strengthening the resilience of rural livelihood options for Afghan communities to manage climate change-induced disaster risks ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Jun 23, 2015 Jul 18, 2015
On Farm Water Management Officer Vacancy Number: 031/NVDA/MAIL
Vacancy Announcement Vacancy Number: 031/NVDA/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/NVDA Job title: On Farm Water Management Officer Location: ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Jun 23, 2015 Jul 22, 2015
On Farm Water Management Officer Vacancy Number: 031/NVDA/MAIL
Vacancy Announcement Vacancy Number: 031/NVDA/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/NVDA Job title: On Farm Water Management Officer Location: ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Jun 23, 2015 Jul 22, 2015
Regional Operations Officer Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00211
Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00211 Post Title: Regional Operations Officer Organization: NHLP/MAIL/WB Location: Balkh Duration: Project based No. of...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Jun 20, 2015 Jul 04, 2015
Senior Admin Logistics officer (Re announced) Vacancy Number: 044/AAIP/MAIL
Vacancy Announcement Vacancy Number: 044/AAIP/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/AAIP Job title: Senior Admin Logistics officer (Re...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Jun 17, 2015 Jul 01, 2015
Regional Plant Breeder (Re announced) Vacancy Number: 062/AAIP/MAIL
Vacancy Announcement Vacancy Number: 062/AAIP/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/AAIP Job title: Regional Plant Breeder (Re announced) Location: ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Jun 17, 2015 Jul 01, 2015
INL Advisors and Specialists Jobs
Network Administrator Public Awareness Specialist Analysis and Policy Development Capacity Building Project Sr. Coordinator Drug Demand Reduction...
وزارت مبازرہ علیہ مواد مخدر Jun 16, 2015 -
Regional Agronomist Vacancy Number: 094/AAIP/MAIL
Vacancy Announcement Vacancy Number: 094/AAIP/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/AAIP Job title: Regional Agronomist Location: Kunduz ISE...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Jun 14, 2015 Jun 28, 2015
International Integrated Pest Management Consultant Vacancy Number: 093/AAIP/MAIL
Vacancy Announcement Vacancy Number: 093/AAIP/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/AAIP Job title: International Integrated Pest Management Consultant ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Jun 14, 2015 Jun 28, 2015
صفحه 7 از 183