اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
Reporting & Data Analyst
Reporting & Data Analyst Job Details: Position: Reporting & Data Analyst Vacancy No: D-07 Functional Area: M&E Industry: Government Location: Afghanistan, Kabul with...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Jul 22, 2014 Aug 30, 2014
Irrigation & Design Engineer-
Irrigation & Design Engineer Job Details: Position: Irrigation & Design Engineer Vacancy No: D-06 Functional Area: Engineering Industry: Government Location: Afghanistan,...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Jul 22, 2014 Aug 01, 2014
ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت بغلان ........
ریاست زراعت آبیاری ومالداری بست های ذیل را به اعلان رقابتی میسپارد: بزوگوسفند پروری بست (5) یک بست مامور کوپراتیف های زراعتی بست (6) یک بست محافظ جنگلات درجه (8) ولسوالی های مربوطه این اداره اشخاص واجد شرایط میتواند که...
مقام ولایت بغلان Jul 22, 2014 -
Driver --
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock General Directorate of Programs Beekeeping and Animal Husbandry Development Project (BAHDP) Terms of Reference (TOR) ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Jul 22, 2014 Aug 01, 2014
Site Civil Engineer
Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00161 Post Title: Site Civil Engineer Organization: NHLP/MAIL/WB Location: Kabul (80% of the office time in travel) Duration: Project...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Jul 22, 2014 Aug 02, 2014
Re-announce Administration
Job Category Management Highest Finished Education 12 grade Vacancy Number MAIL/ADB/AMIP.019 Title Re-announce Administration Support ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Jul 21, 2014 Aug 03, 2014
M&E Specialist
Job Category Management Highest Finished Education University Degree Vacancy Number MAIL/ADB/AMIP.020 Title M&E Specialist ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Jul 21, 2014 Aug 03, 2014
Office Handyman
Terms of Reference Vacancy Number: MAIL/OFWMP/Nangarhar-01 Job Title: Office Handyman Location: Nangarhar Period of services: 12 months, extendable Gross salary:...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Jul 20, 2014 Jul 27, 2014
Watchman
Vacancy Announcement Job Title: Watchman Location: Kabul Period of services: One year, extendable Report to: Administration Gross salary: as per the CBR salary scale No. of posts: 1 Date Renounced: 20 July...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Jul 20, 2014 Jul 27, 2014
همآهنگ کنندۀ منطقوی ( ولایت بلخ،مزارشریف)
برنا مۀ انکشافی ملل متحد لایحۀ وظایف اطلاعات درمورد پست/ وظیفه عنوان وظیفه: همآهنگ کنندۀ منطقوی( ولایت بلخ،مزارشریف) درجۀ بندی شده از قبل : نظارت کننده: آمر بخش- سطح ولایتی ...
وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان Jul 20, 2014 -
صفحه 7 از 160